Palvelut

Toimistomme palvelee niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä kaikilla oikeudenaloilla vero-oikeutta lukuun ottamatta. Toimistomme painopiste-/ydinosaamisalueet ovat:

  • Rakentaminen ja rakennusoikeus
  • kiinteistöoikeus
  • asunto- ja kiinteistökaupat
  • asunto-osakeyhtiöiden asiat
  • ympäristöoikeus ja kaavoitus
  • yleinen sopimus- ja velvoiteoikeus
  • yhtiöoikeus
  • riitojen ratkaisu (sovittelu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt)